วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

หลักการเล่นเซปัคตะกร้อ


หลักการเล่นเซปัคตะกร้อ
การเล่นเซปัคตะกร้อแต่ละประเภทนั้นผู้เขียนได้กล่าวถึงรายละเอียดกติกาตลอดจนถึงวิธีการเล่นไว้แล้วลำดับต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะเซปัคตะกร้อไว้อย่างละเอียดดังนี้
การจัดทีม
ตำแหน่งการยืน
การออกลูกเสิร์ฟหรือรับลูกเสิร์ฟ
การตั้งลูกหรือการชงลูก
การกระทำ
จังหวะการเล่น
การใช้ปฏิภาณไหวพริบ